HERHALINGSCURSUS uitgebreide EHBO

€130,00 INCL. BTW

GELDIGE CERTIFICAAT

8 UUR KLASSIKAAL LES

HERHALINGSCURSUS UITGEBREIDE EHBO

Dit is onze meest uitgebreide herhalingscursus EHBO. Fris je kennis op en ben weer op de hoogte van alle EHBO-vaardigheden. De herhalingscursus is toegankelijk voor cursisten met een, tot op de dag van de cursus, geldig certificaat Uitgebreide EHBO.

Aan het einde van deze herhalingscursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.

Bij goed gevolg ontvangt u een Europees erkend Rode Kruis certificaat dat 2 jaar geldig is.

HERHALINGSCURSUS UITGEBREIDE EHBO

€ 130,00 incl. btw

Certificaat

8 uur klaSsikaal les

Inclusief LUNCH, koffie en thee