uitgebreide CURSUS EHBO

€160,00 INCL. BTW

GELDIGE CERTIFICAAT

20 UUR E-LEARNING

6 UUR KLASSIKAAL LES

Uitgebreide cursus EHBO

Bij goed gevolg ontvangt u een Europees erkend Rode Kruis certificaat dat 2 jaar geldig is. 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.

UITGEBREIDE CURSUS EHBO

€ 160,00 incl. btw

Certificaat

6 uur klasSikaal les

20 uur e-learning

Inclusief LUNCH, koffie en thee

Heeft u deze cursus al gevolgd en wilt u een herhalingscursus?