uitgebreide CURSUS EHBO AAN VOLWASSENEN EN KINDEREN

€265,00 INCL. BTW

GELDIGE CERTIFICAAT

16 UUR E-LEARNING

8 UUR KLASSIKAAL LES

Uitgebreide EHBO volwassen en kinderen

De cursus voldoet aan de wet IKK. Bij goed gevolg ontvangt u een Europees erkend Rode Kruis certificaat dat 2 jaar geldig is. 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.

De basiscursus wordt in combinatie met e-learning gegeven. De cursus bestaat uit ongeveer 16 uur online en 8 uur klassikale cursus. De cursus kost €230,00 inclusief e-learning, certificaat, lunch en koffie/thee.

UITGEBREIDE CURSUS EHBO aan volwassenen en kinderen

€ 230,00 incl. btw

Certificaat

8 uur klasSikaal les

16 uur e-learning

Inclusief LUNCH, koffie en thee